NordREG informerar om beslutet om inrättande av Nordiska regionala samordningscentrumet (RCC)

Energitillsynsmännen i Nordiska systemdriftsregionen (Nordic SOR NRAs), det vill säga Den danska tillsynsmyndigheten för energimarknaden, Energimyndigheten och Ålands energimyndighet, har godkänt ett förslag om att inrätta ett regionalt samordningscentrum för Norden, där Den norska energitillsynsmyndigheten informellt deltar i godkännandeprocessen.

Förslaget om inrättande av Nordic Regional Coordination Center (Nordic RCC) lämnades in av de nordiska SOR-systemansvariga (TSO) i Danmark, Sverige, Finland och Åland, dvs. Energinet, Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland tillsammans med norska TSO Statnett i enlighet med elmarknadsförordningen (förordning (EU) 2019/943).

Nordic RCC ska ersätta Nordens befintliga regionala säkerhetssamordnare (Nordic RSC). Nordic RSC drivs idag som ett gemensamt kontor mellan Energinet, Svenska kraftnät, Statnett och Fingrid. Nordic RCC kommer att etableras som ett danskt publikt aktiebolag som kommer att ägas lika mycket av Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid och Statnett. Med tanke på kraftnät Ålands ringa genomslagskraft och med tanke på att Kraftnät Åland inte kommer att behöva samma servicenivå från Nordic RCC som de övriga nordiska TSOs kommer Kraftnät Åland inte att äga aktier i Nordic RCC utan kommer att delta i Nordic RCC genom avtal med de nordiska TSOs och med Nordic RCC.

Av elmarknadsförordningen framgår att nordic RCC ska träda i kraft senast den 1 juli 2022.

Förslaget om inrättandet av nordic RCC har genomgått vissa ändringar innan det godkänns. Vissa av dessa ändringsförslag behövdes för att säkerställa efterlevnaden av elförordningen.

Här kan du få tillgång till beslut från Den danska energitillsynsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten:

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas vom Braucke, dansk tillsynsmyndigheten, tvbr@forsyningstilsynet.dk

Mari Salo eller Jarno Lamponen, Energimyndigheten, Mari.Salo@energiavirasto.fi eller Jarno.Lamponen@energiavirasto.fi

Johan Roupe, Energimarknadsinspektionen, johan.roupe@ei.se

Mari Holen Christensen eller Helena Mellison Lindstad, Norska energitillsynsmyndigheten, mhc@nve.no eller hem@nve.no

Henrik Juslin, Ålands energimyndighet, Henrik.Juslin@regeringen.ax